MUZ / BANANA

ÇİFT YÖNLÜ FAN SİSTEMİ (REVERSABLE FAN SYSTEM) patentli bir sistem olup, ürünün raf ömrünü uzatır.
Kutu içerisinde daha homojen bir renk oluşmasını sağlar.

Daha düşük ve eşit ısı uygulaması sebebi ile sarartılmış ürünün
depolanmasına imkan sağlar.
Ürünün strese girmeden sarartılmasına imkan verdiğinden diğer
normal odalarda sarartılan ürünlere göre daha lezzetli bir tat verir.